Kontakt

JUST HOME s.r.o.

IČO: 50542877
DIČ: 2120367084                                                                     
Bankové spojenie  ČSOB, a.s. 
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2387 1739
Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, Odd, Sro, vl. 33540/P
Sídlo spoločnosti: Radlinského 12, 080 01 Prešov
Office: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
E-mail
info@justhome.sk
Telefón
+421 904 703 104
Pondelok - Piatok
Od 8:00 do 16:00

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovávania osobných údajov.

Spoznajte nás

Mgr. Silvia Hovanová

Sales specialist

Alice Fialová

Sales specialist